Dữ liệu biên mục
Avéckiép, Mikhain Xécgâyêvích
        Khí tượng học : sách giáo khoa cho các hệ địa lý trong các trường Đại học tổng hợp và học viện sư phạm / Mikhain Xécgâyêvích Avéckiép ; Nguyễn Văn Quý dịch. - Hà Nội : Nha Khí tượng, 1963. - 444 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Khí tượng học. -- btđcđtvkhth.2. Động lực học khí quyển. -- btđcđtvkhth.3. Khoa học địa vật lý.4. Khoa học khí tượng thủy văn.5. Khí quyển.
I. Nguyễn, Văn Quý, dịch. II. Nhan đề

   :Đ2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)