Dữ liệu biên mục
        Bồ Đào Nha : đối thoại với các nền văn hóa / Trịnh Huy Hóa biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2004. - 191 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Bồ Đào Nha -- Đời sống xã hội và tập quán. -- btđcđtvkhth.2. Bồ Đào Nha -- Mô tả và du lịch. -- btđcđtvkhth.3. Bồ Đào Nha -- Văn minh. -- btđcđtvkhth.
I. Trịnh, Huy Hóa, biên dịch.

   :P52(4P2)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)