Dữ liệu biên mục
Ngô, Văn Doanh
        Truyện cổ Campuchia / Ngô Văn Doanh. - Hà Nội : Văn hoá Thông tin, [19??]. - 280 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn học dân gian -- Campuchia.2. Truyện cổ -- Campuchia.
I. Nhan đề

   :V3(5Cam)-61

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
phần 1
phần 2
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)