Dữ liệu biên mục
Hữu Thỉnh
        Âm vang chiến hào : thơ / Hữu Thỉnh, Lâm Huy Nhuận. - H. : Quân đội Nhân dân, 1975. - 69 tr. ; 19 cm.
        Không có bản giấy
        
1. Thơ -- Văn học hiện đại -- Việt Nam.2. Văn học hiện đại.3. Việt Nam.4. Thơ.
I. Lâm, Huy Nhuận. II. Nhan đề

   :V6(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)