Dữ liệu biên mục
        Lịch sử chiến tranh và nghệ thuật quân sự : sách giáo khoa dùng cho học viên - sĩ quan các trường Cao đẳng Quân sự của lực lượng vũ trang Xô Viết T.2/ Vũ Quang Kha dịch. - H. : Viện lịch sử quân sự Việt Nam, 1986. - 545 tr. ; 19 cm.        
1. Giáo trình.2. Liên Xô.3. Lịch sử chiến tranh.4. Nghệ thuật quân sự.5. USSR.
I. Vũ, Quang Kha, dịch.

   :T35(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)