Dữ liệu biên mục
        Từ điển thuật ngữ địa lý nhân văn / Nguyễn Ngọc Tuấn chủ biên. - H. : Khoa học Xã hội, 2003. - 370 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Địa lý nhân văn.2. Địa lý xã hội.3. Từ điển thuật ngữ.
I. Nguyễn, Ngọc Tuấn, chủ biên.

   :Z21:Q040

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)