Dữ liệu biên mục
        Ramayana : sử thi Ấn Độ. T.2 / Phạm Thủy Ba dịch ; Phan Ngọc giới thiệu. - H. : Văn học, 1988. - 321 tr. ; 21 cm.        
1. Sử thi.2. Văn học Ấn Độ.
I. Phạm, Thủy Ba, dịch. II. Phan, Ngọc, giới thiệu.

   :V3(5A4)-61

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)