Dữ liệu biên mục
Taha, Hussein
        Dạ khúc chim / Taha Hussein; Tôn Thất Hoàng (dịch)        
1. Văn học.2. Truyện.

Nguồn trích:

S. , 1971. - Tr. 21 - 200

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)