Dữ liệu biên mục
Lê, Ngọc Trụ
        Nguyễn Cư Trinh với quyển Sãi Vãi / Lê Ngọc Trụ, Phạm Văn Luật. - S. : Tân Việt, [19..?]. - 157 tr. ; 20 cm.        
1. Nghiên cứu văn học.2. Nhà thơ.3. Việt Nam.
I. Phạm, Văn Luật Tác giả.

   :V5(2)4-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)