Dữ liệu biên mục
Lê, Đình Phụng
        Văn hóa Champa ở Thừa Thiên - Huế = The culture of Champa in Thua Thien - Hue / Lê Đình Phụng, Nguyễn Xuân Hoa. - H. : Văn hóa thông tin, 2007. - 251 tr. ; 21 cm.
        Tài liệu tham khảo (tr. 249-250)
        
        
1. Văn hóa Việt Nam -- Champa -- Thừa Thiên Huế.2. Văn hóa Champa.3. Văn hóa Việt Nam.
I. Nguyễn, Xuân Hoa. II. Nhan đề

   :U113(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)