Dữ liệu biên mục
Đỗ, Văn Thắng
        Giáo trình SPSS : Dành cho sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn / Đỗ Văn Thắng, Phan Thành Huấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 231 tr. ; 24 cm.        
        
1. Phần mềm thống kê.2. SPSS.3. Tin học ứng dụng.
I. Phan, Thành Huấn, tác giả. II. Nhan đề

   :F973.2-218

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)