ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 00633nam a2200229 p 4500
001 USSHL200248799
041 0 $aeng
082 04 $a155 $bP974 $223
084 $aY937 $bP974 $2BBK
245 00 $aPsychoanalysis and Psychodynamic Therapies
300 $a1 phim (13 phút 22 giây) : $bâm thanh, màu
541 # $aDownload
650 #4 $aSigmund Freud
650 04 $aPsychoanalysis
650 04 $aPsychodynamic Therapies
653 $aThuyết phân tâm học
UserName 

Lượt xem: