ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 00773nam a2200265 p 4500
001 USSHL170245937
041 0 $avie
082 04 $a155.2 $223
084 $aY937 $bB100L $2BBK
100 1 $aHornby, Malcolm
245 10 $a35 Bước chọn nghề như ý / $cMalcolm Hornby ; Tuấn Hưng dịch
260 $aTP. Hồ Chí Minh : $bTrẻ, $c2001
516 # $aKhông có bản giấy
650 #4 $aKỹ năng sống
650 #4 $aNăng lực
650 #4 $aNghề nghiệp
650 #4 $aTâm lý học
700 0 $aTuấn Hưng, $edịch
UserName 

Lượt xem: