ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01243nam a2200337 p 4500
001 USSHL140239818
041 0 $avie
082 14 $a959.7043 $214 ed.
084 $aP3(1)-8 $bM458C $2BBK
245 00 $a1968 người trong phim / $cHãng phim truyền hình Tp. Hồ Chí Minh
260 $aTp. Hồ Chí Minh : $bHãng phim truyền hình Tp. Hồ Chí Minh. HTV9, $c2008
300 $a1 phim (19 phút 34 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $aKịch bản & đạo diễn, Nguyễn Hoàng ; biên tập, Lý Quang Trung ; quay phim, Đào Quang Tuệ, Huỳnh Lâm ; dựng phim, Thu Hằng ; âm thanh, Quỳnh Châu ; viết lời bình, Trần Đức Tuấn
541 # $aDownload
650 #7 $aLịch sử $zViệt Nam $y1968. $2btđcđtvkhth
653 $aCô Nam Lang
653 $aMậu Thân 1968
653 $aTruyền thống anh hùng
700 0 $aHuỳnh Lâm, $equay phim
700 0 $aQuỳnh Châu, $eâm thanh
700 0 $aThu Hằng, $edựng phim
700 1 $aĐào, Quang Tuệ, $equay phim
700 1 $aLý, Quang Trung, $ebiên tập
700 1 $aNguyễn, Hoàng, $ekịch bản & đạo diễn
700 1 $aTrần, Đức Tuấn, $eviết lời bình
710 2 $aHãng phim truyền hình Tp. Hồ Chí Minh. HTV9, $esản xuất
UserName 

Lượt xem: