ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01475nam a2200361 p 4500
001 USSHL140237065
041 0# $avie
082 14 $a337.597 $214 ed.
084 $aQ584.3 $bH103M $2BBK
245 00 $a20 năm Việt Nam và các đối tác hợp tác cùng phát triển : $b1993-2013 / $cTrung tâm phim tài liệu và phóng sự
260 $aHà Nội : $bTrung tâm phim tài liệu và phóng sự, $c[20??]
300 $a1 phim (23 phút 01 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $aChỉ đạo sản xuất, Chu Dương; chịu trách nhiệm sản xuất, Nguyễn Hoàng Long; tổ chức sản xuất, Chu Huy Thông; kịch bản, Nguyễn Nhung; đạo diễn, Nguyễn Hoàng Long; biên tập, Vũ Khôi, Nguyễn Nhung, Nguyễn Sỹ, Quỳnh Nga; viết lời bình, Nguyễn Nhung; thể hiện lời bình, Thái Tuấn
541 # $aDownload
651 #4 $aViệt Nam $xHợp tác kinh tế
651 #4 $aViệt Nam $xQuan hệ hợp tác
700 0 $aQuỳnh Nga, $ebiên tập
700 0 $aThái Tuấn, $ethể hiện lời bình
700 1 $aChu Dương, $echỉ đạo sản xuất
700 1 $aChu, Huy Thông, $etổ chức sản xuất
700 1 $aNguyễn, Hoàng Long, $eđạo diễn
700 1 $aNguyễn, Hoàng Long, $echịu trách nhiệm sản xuất
700 1 $aNguyễn, Nhung, $ebiên tập
700 1 $aNguyễn, Nhung, $ekịch bản
700 1 $aNguyễn, Nhung, $eviết lời bình
700 1 $aNguyễn, Sỹ, $ebiên tập
700 1 $aVũ, Khôi, $ebiên tập
710 2 $aTrung tâm phim tài liệu và phóng sự
UserName 

Lượt xem: