ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 00957nam a2200301 p 4500
001 USSHL130233814
041 $avie
082 1 $a658.0711 $214 ed.
084 $aQ21(1)0z73 $bGI-108T $2BBK
100 1 $aĐặng, Ngọc Lợi, $cTS., $echủ biên
245 10 $aGiáo trình khoa học quản lý : $bhệ cao cấp lý luận / $cĐặng Ngọc Lợi chủ biên ; Hồ Văn Vình... [và những người khác]
260 $aHà Nội : $bChính trị Quốc gia, $c2003
300 $a132 tr
516 # $aKhông có bản giấy
650 #4 $aQuản trị học $vGiáo trình
700 1 $aHồ, Văn Vĩnh, $cGS.TS.
700 1 $aKim, Văn Chính, $cTS.
700 1 $aNgô, Quang Minh, $cPGS.TS.
700 1 $aNguyễn, Văn Thanh, $cThS.
700 1 $aPhan, Trung Chính, $cTS.
700 1 $aTrần, Minh Châu, $cGV.
UserName 

Lượt xem: