Phiếu góp ý

Đề nghị bạn hãy đóng góp ý kiến cho hoạt động của thư viện bằng cách điền vào phiếu đóng góp bên dưới. Những ý kiến của bạn sẽ góp phần làm cho hoạt động của thư viện ngày một tốt hơn. Xin trân trọng cám ơn.

Họ tên:
Số thẻ:
Địa chỉ email:
Góp ý về việc:
Nội dung: