ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01411nam a2200349 p 4500
001 USSHL170246512
041 0# $avie
082 04 $a915.971 $223
084 ## $aU518 (1) $bL108C $2BBK
245 00 $aLào Cai thiên đường du lịch vùng cao = $bLao Cai high mountain tourist heaven / $cBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế
246 13 $aLao Cai high mountain tourist heaven
260 ## $aHà Nội : $bBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, $c[20??]
300 ## $a1 phim (24 phút 29 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $aChỉ đạo nội dung, Nguyễn Trường Sơn; kịch bản, Nguyễn Huy Gia Bảo; biên tập, Gia Hân; quay phim, Nguyễn Thắng; dựng phim, Lê Vân; lời bình, Văn Anh
541 # $aDownload
650 #4 $aDu lịch $zViệt Nam $zLào Cai
651 #4 $aLào Cai (Việt Nam) $xMô tả và du lịch
653 $aDân tộc Tày
653 $aHội làng
653 $aLễ hội truyền thống
700 0 $aGia Hân, $ebiên tập
700 0 $aVăn Anh, $elời bình
700 1 $aLê, Vân, $edựng phim
700 1 $aNguyễn, Huy Gia Bảo, $ekịch bản
700 1 $aNguyễn, Thắng, $equay phim
700 1 $aNguyễn, Trường Sơn, $echỉ đạo nội dung
710 2# $aBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, $esản xuất
UserName 

Lượt xem: