ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01256nam a2200313 p 4500
001 USSHL170246491
041 0# $avie
082 04 $a915.971 $223
084 ## $aU518(1) $bĐ300C $2BBK
245 00 $aĐi chợ Côn Đảo / $cBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế
260 ## $aHà Nội : $bBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, $c2009
300 ## $a1 phim (11 phút 43 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $aChỉ đạo nội dung, Nguyễn Trường Sơn; kịch bản, Tuấn Đức; đạo diễn, Văn Uy; quay phim, Văn Vĩnh; lời bình, Hồng Huệ; kỹ thuật, Kinh Sử; tổ chức sản xuất, Nguyễn Đức Tuấn
541 # $aDownload
650 #4 $aDu lịch biển $zViệt Nam $zCôn Đảo
651 #4 $aCôn Đảo (Việt Nam) $xDu lịch
700 0 $aHồng Huệ, $elời bình
700 0 $aKinh Sử, $ekỹ thuật
700 0 $aTuấn Đức, $ekịch bản
700 0 $aVăn Uy, $eđạo diễn
700 0 $aVăn Vĩnh, $equay phim
700 1 $aNguyễn, Đức Tuấn, $etổ chức sản xuất
700 1 $aNguyễn, Trường Sơn, $echỉ đạo nội dung
710 2# $aBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, $esản xuất
UserName 

Lượt xem: