ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 00646nam a2200229 p 4500
001 USSHL170246488
041 0# $avie
082 04 $a915.971 $223
084 ## $aU518(1) $bĐ205M $2BBK
245 00 $aĐẹp mê hồn mùa vàng Tây Bắc / $cTruyền hình số VTC
260 ## $aHà Nội : $bTruyền hình số VTC, $c[20??]
300 ## $a1 phim (27 phút 56 giây) : $bâm thanh, màu
541 # $aDownload
650 #4 $aDu lịch $zViệt Nam $zTây Bắc
650 #4 $aMù Cang Chải $xDu lịch
651 #4 $aTây Bắc (Việt Nam) $xDu lịch
710 2# $aTruyền hình số VTC, $esản xuất
UserName 

Lượt xem: