ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01213nam a2200301 4500
001 USSHL170246486
041 0# $avie
082 #4 $a914.04 $bD300S $222
084 $aĐ891(4) $bD300S $2BBK
100 1# $aBùi, Đẹp, $ebiên soạn
245 10 $aDi sản thế giới $h[tài liệu ghi âm] : $bvăn hoá - tự nhiên - tổng hợp. $nT.3 : $pChâu Âu / $cBùi Đẹp biên soạn
260 ## $aTP. Hồ Chí Minh :$bTrẻ, $c2002
300 ## $a1 CD-ROM : $bâm thanh ; $c4 3/4 in
516 # $aKhông có bản giấy
521 # $aDành cho người khiếm thị
533 # $aChuyển dạng sách nói. - $bTP. Hồ Chí Minh : $cThư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, $d2004. - $e3 CD-ROM
534 # $pChuyển dạng từ : $tDi sản thế giới (văn hóa - tự nhiên - tổng hợp). - $cTP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2002. - $e311 tr. ; 20 cm
650 #4 $aBảo tồn cảnh quan $zChâu Âu
650 #4 $aBảo tồn di sản văn hoá $zChâu Âu
650 #4 $aBảo tồn thiên nhiên $zChâu Âu
650 #4 $aDanh lam thắng cảnh $zChâu Âu
655 ## $aCD-ROM
UserName 

Lượt xem: