ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01300nam a2200313 p 4500
001 USSHL170246483
041 0# $avie
082 04 $a915.971 $223
084 ## $aU518(1) $bL431H $2BBK
245 00 $aLong Hải điểm đến của du khách / $cBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế
260 ## $aHà Nội : $bBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, $c2009
300 ## $a1 phim (15 phút 17 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $aChỉ đạo nội dung, Nguyễn Trường Sơn; kịch bản, Ngô Phương Hoa; đạo diễn, Văn Uy; quay phim, Ngô Văn Quang; biên tập, Nguyễn Anh Đào; kỹ thuật, Kinh Sử; chủ nhiệm, Nguyễn Đức Thắng
541 # $aDownload
650 #4 $aDu lịch biển $zViệt Nam $zLong Hải
651 #4 $aLong Hải (Việt Nam) $xDu lịch
700 0 $aKinh Sử, $ekỹ thuật
700 0 $aVăn Uy, $eđạo diễn
700 1 $aNgô, Phương Hoa, $ekịch bản
700 1 $aNgô, Văn Quang, $equay phim
700 1 $aNguyễn, Đức Thắng, $echủ nhiệm
700 1 $aNguyễn, Anh Đào, $ebiên tập
700 1 $aNguyễn, Trường Sơn, $echỉ đạo nội dung
710 2# $aBộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, $esản xuất
UserName 

Lượt xem: