ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01299nam a2200349 p 4500
001 USSHL150241994
041 0# $avie
082 04 $a959.729 $223
084 $aĐ89(1-4QNi) $bV121Đ $2BBK
245 00 $aVân Đồn- từ di sản đến cuộc sống / $cĐài Truyền hình Kỹ thuật Số
260 $aHà Nội : $bĐài Truyền hình Kỹ thuật Số, $c[20??]
300 $a1 phim (29 phút 23 giây) : $bâm thanh, màu
490 $aDi sản văn hóa
508 # $aChỉ đạo nội dung, Phan Chí Thanh; chịu trách nhiệm biên tập, Hoàng Hà Xa; giám đốc sản xuất, Nguyễn Cao Cường; biên tập & kịch bản, Minh Thúy; quay phim, Hồng Thái; kỹ thuật dựng, Xuân Hạnh
541 # $aDownload
650 #4 $aVân Đôn $xVăn hóa và tôn giáo
650 #4 $aVân Đồn $xKinh Tế
651 #4 $aQuảng Ninh (Việt Nam) $xThương cảng
653 $aCảng Vân Đồn
700 0 $aHồng Thái, $equay phim
700 0 $aMinh Thúy, $ebiên tập & kịch bản
700 0 $aXuân Hạnh, $ekỹ thuật dựng
700 1 $aHoàng, Hà Xa, $echịu trách nhiệm biên tập
700 1 $aNguyễn, Cao Cường, $egiám đốc sản xuất
700 1 $aPhan, Chí Thanh, $echỉ đạo nội dung
710 2 $aĐài Truyền hình Kỹ thuật Số, $esản xuất
UserName 

Lượt xem: