ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01050nam a2200289 p 4500
001 USSHL140240013
041 0 $avie
082 14 $a915.97 $214 ed.
084 $aQ9(1) $bK305T $2BBK
245 00 $aKiến thức và cuộc sống : $bphát triển du lịch trong quá trình hội nhập / $cBan Khoa giáo Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất
260 $aTP. Hồ Chí Minh : $bĐài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Khoa giáo, $c[20??]
300 $a1 phim (12 phút 37 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $aThực hiện, Ngọc Tuấn, Hoàng Khôi, Mai Hương, Phương Linh, Phú Lộc
541 # $aDownload
650 #4 $aDu lịch $zBà Rịa - Vũng Tàu $zViệt Nam
653 $aPhát triển du lịch
700 0 $aHoàng Khôi, $ethực hiện
700 0 $aMai Hương, $ethực hiện
700 0 $aNgọc Tuấn, $ethực hiện
700 0 $aPhương Linh, $ethực hiện
700 0 $aPhú Lộc, $ethực hiện
710 2 $aBan Khoa giáo Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, $esản xuất
UserName 

Lượt xem: