ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 00891nam a2200277 p 4500
001 USSHL140237770
041 0 $avie
082 1 $a294.3 $214 ed.
084 $aX35 $bG434N $2BBK
100 1 $aThích, Chân Quang
245 10 $aGóp nhặt cát đá. $nP.3 / $cThích Chân Quang
260 $a[k.đ.] : $b[K.nxb.]
300 $a1 file mp3 (45 phút 07 giây) : $bâm thanh
516 # $aKhông bản giấy
538 # $aMP3, âm thanh
541 # $aThầy Kế tặng
650 #4 $aĐạo đức Phật giáo
650 #4 $aGiáo lý phật giáo $vBài giảng
650 #4 $aPhật giáo $xKinh
650 #4 $aTu hành
UserName 

Lượt xem: