ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 00886nam a2200289 p 4500
001 USSHL140237765
041 0 $avie
082 1 $a294.3 $214 ed.
084 $aX35 $bĐ430M $2BBK
100 1 $aThích, Chân Quang
245 10 $aĐón mừng đại lễ Veksa / $cThích Chân Quang
260 $a[k.đ.] : $b[K.nxb.]
300 $a1 file mp3 (9 phút 19 giây) : $bâm thanh
516 # $aKhông bản giấy
538 # $aMP3, âm thanh
541 # $aThầy Kế tặng
650 #4 $aĐạo đức Phật giáo
650 #4 $aGiáo lý phật giáo $vBài giảng
650 #4 $aLễ Veksa (Phật giáo)
650 #4 $aPhật giáo $xKinh
650 #4 $aTu hành
UserName 

Lượt xem:  

TẤT CẢ NHẬN XÉT

UserName

Xem thêm