ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01446nam a2200385 p 4500
001 USSHL140237453
041 0# $avie
082 14 $a338.9 $214 ed.
084 $aR3(0,6)4 $bV308B $2BBK
245 00 $aViệt Bắc gió ngàn. $nT.6, $pNhững công trình thế kỷ / $cĐài truyền hình Việt Nam
260 $aHà Nội : $bĐài truyền hình Việt Nam, $c[20??]
300 $a1 phim (26 phút 58 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $achỉ đạo sản xuất, Nguyễn Quang Phóng; kịch bản và đạo diễn, Lương Hồng; quay phim, Trần Hiếu; kỹ thuật, Trần Lực; dựng phim, Quốc Anh; viết lời bình, Lương Hải Yến; đọc lời bình, Phạm Cường; cố vấn nghiệp vụ, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hà; biên tập, Phan Lương
541 # $aDownload
650 #4 $aChính sách đối nội $xViệt Nam
650 #4 $aChính sách kinh tế $zViệt Nam
650 #4 $aChính sách xã hội $zViệt Nam
653 $aKinh tế
653 $aViệt Bắc
653 $aXã hội
700 0 $aQuốc Anh, $edựng phim
700 1 $aLương, Hồng, $ekịch bản và đạo diễn
700 1 $aLương, Hải Yến, $eviết lời bình
700 1 $aNguyễn, Mạnh Hà, $cPGS-TS., $ecố vấn nghiệp vụ
700 1 $aNguyễn, Quang Phóng, $echỉ đạo sản xuất
700 1 $aPhan, Lương, $ebiên tập
700 1 $aPhạm, Cường, $eđọc lời bình
700 1 $aTrần, Hiếu, $equay phim
700 1 $aTrần, Lực, $ekỹ thuật
710 2 $aĐài truyền hình Việt Nam
UserName 

Lượt xem: