ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01402nam a2200361 p 4500
001 USSHL140237197
041 0# $avie
082 14 $a320.6 $214 ed.
084 $aR3(1)4 $bĐ106G $2BBK
245 00 $aĐảng giữa lòng dân. $nT.4, $pChung tay xây dựng đất nước / $cĐài truyền hình Việt Nam
260 $aHà Nội : $bĐài truyền hình Việt Nam, $c[20??]
300 $a1 phim (25 phút 31 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $aChỉ đạo sản xuất, Nguyễn Văn Hợp, Phan Quỳnh Anh, Nguyễn Đình Hưng; kịch bản và lời bình, Đình Hưng, Mai Hiền; biên tập, Kông Chí; thể hiện lời bình, NSƯT Lê Chức
541 # $aDownload
650 #4 $aChính sách kinh tế $zViệt Nam
650 #4 $aChính sách xã hội $zViệt Nam
653 $aĐồng bào dân tộc thiểu số
653 $aChính sách
653 $aXoá đói giảm nghèo
700 0 $aKông Chí, $ebiên tập
700 0 $aMai Hiền, $ekịch bản và lời bình
700 1 $aĐình Hưng, $ekịch bản và lời bình
700 1 $aLê, Chức, $cNSƯT., $ethể hiện lời bình
700 1 $aNguyễn, Đình Hưng, $etổ chức sản xuất
700 1 $aNguyễn, Văn Hợp, $echỉ đạo sản xuất
700 1 $aPhan, Quỳnh Anh, $echỉ đạo sản xuất
710 2 $aĐài truyền hình Việt Nam
UserName 

Lượt xem: