ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01119nam a2200325 p 4500
001 USSHL140237082
041 0# $avie
082 14 $a323.44 $214 ed.
084 $aR3(0,6) $bQU603T $2BBK
245 00 $aQuyền tự do tiếp cận thông tin / $cĐài truyền hình Việt Nam
260 $aHà Nội : $bĐài truyền hình Việt Nam, $c[20??]
300 $a1 phim (25 phút) : $bâm thanh, màu
490 $aChân dung cuộc sống
508 # $aChỉ đạo sản xuất, Bạch Ngọc Chiến; chịu trách nhiệm sản xuất, Trần Ngọc Bích; tổ chức sản xuất, Vũ Lệ Trang; biên tập, Nguyễn Văn Nam; quay phim, Nguyễn Duy Công
541 # $aDownload
650 #4 $aDân quyền
650 #4 $aTự do thông tin $xQuyền
653 $aTruyền hình
653 $aTruyền hình trả tiền
700 1 $aBạch, Ngọc Chiến, $echỉ đạo sản xuất
700 1 $aNguyễn, Duy Công, $equay phim
700 1 $aNguyễn, Văn Nam, $ebiên tập
700 1 $aTrần, Ngọc Bích, $echịu trách nhiệm sản xuất
700 1 $aVũ, Lệ Trang, $etổ chức sản xuất
710 2 $aĐài truyền hình Việt Nam
UserName 

Lượt xem: