ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI NHÂN VĂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

>
Đăng nhập

Tác giả:

 

Mô tả:

 

000 01195nam a2200337 p 4500
001 USSHL140236991
041 0# $avie
082 14 $a341.4 $214 ed.
084 $aR4(1) $bB305G $2BBK
245 00 $aBiên giới Việt - Lào nghĩa tình anh em : $bphim tài liệu. $nT.1, $pĐường biên giới hữu nghị anh em / $cBan truyền hình tiếng dân tộc
260 $aHà Nội : $bBan truyền hình tiếng dân tộc, $c[20??]
300 $a1 phim (27 phút 13 giây) : $bâm thanh, màu
508 # $aChỉ đạo sản xuất, Nguyễn Văn Hợp; tổ chức sản xuất, Lê Đông; biên tập, Phạm Hùng; kỹ thuật, Anh Nhật
541 # $aDownload
650 #4 $aBiên giới quốc gia $zViệt Nam $zLào
650 #4 $aQuan hệ quốc tế $zViệt Nam $zLào
651 #4 $aLào $xQuan hệ quốc tế $zViệt Nam
651 #4 $aViệt Nam $xQuan hệ quốc tế $zLào
653 $aBiên giới
653 $aLào
653 $aViệt Nam
700 0 $aAnh Nhật, $ekỹ thuật
700 1 $aLê, Đông, $etổ chức sản xuất
700 1 $aNguyễn, Văn Hợp, $echỉ đạo sản xuất
700 1 $aPhạm, Hùng $ebiên tập
710 2 $aĐài truyền hình Việt Nam. $bBan truyền hình tiếng dân tộc
UserName 

Lượt xem: